Zgłoszenia

Lista zgłoszonych:
biegi indywidualne
sztafety
(aktualność 7.06.2017)

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 w niedzielę 4.06.2017 poprzez:
– formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS (biegi indywidualne – odnośniki w tabeli poniżej),
– e-mail na adres kontakt@pucharnajmlodszych.pl (tylko bieg sztafetowy – zgłoszenie liczby sztafet).
Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Bieg Zgłoszenia klubowe Zgłoszenia indywidualne Lista zgłoszonych
sprinterski tutaj tutaj tutaj
klasyczny tutaj tutaj tutaj
sztafetowy (tylko OPEN) tutaj tutaj tutaj

Zgłoszenia po terminie możliwe do wtorku 6.06.2017 zgodnie ze standardową procedurą wskazaną powyżej. Po tym terminie tylko i wyłącznie w miejsca vacatów w formie mailowej. Wszystkie zgłoszenia po 4.06.2017 podlegają podwyższonej o 50% opłacie wpisowego.

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wpisowe bieg indywidualny 15.00 zł/bieg
Wpisowe bieg sztafetowy 30.00 zł/sztafeta
Wypożyczenie karty SI 5.00 zł/zawody
Zgubienie wypożyczonej karty SI 180.00 zł

Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów lub do dnia 14.06.2017 przelewem bankowym na konto:
24 1020 1169 0000 8702 0104 1862
Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Pucharu Najmłodszych.