Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 w niedzielę 4.06.2017 poprzez:
– formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS (biegi indywidualne),
– e-mail na adres kontakt@pucharnajmlodszych.pl (tylko bieg sztafetowy – zgłoszenie liczby sztafet).
Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Zgłoszenia po terminie możliwe do wtorku 6.06.2017 zgodnie ze standardową procedurą wskazaną powyżej. Po tym terminie tylko i wyłącznie w miejsca vacatów w formie mailowej. Wszystkie zgłoszenia po 4.06.2017 podlegają podwyższonej o 50% opłacie wpisowego.

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wpisowe bieg indywidualny 15.00 zł/bieg
Wpisowe bieg sztafetowy 30.00 zł/sztafeta
Wypożyczenie karty SI 5.00 zł/zawody
Zgubienie wypożyczonej karty SI 180.00 zł

Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów lub do dnia 14.06.2017 przelewem bankowym na konto:
24 1020 1169 0000 8702 0104 1862
Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Pucharu Najmłodszych.