Teren

Bieg sprinterski
Teren w połowie otwarty i półotwarty obejmujący swoim zasięgiem Park Polskich Wynalazców, a w drugiej połowie zurbanizowany z typową, ursynowską zabudową blokową o nieregularnej i skomplikowanej strukturze.

Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział w zawodach (zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). W terenie zamkniętym dopuszcza się zatrzymanie jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się:
– przebywania z mapą orientacji sportowej,
– biegania,
– biegania na orientację,
– testowania wariantów chodząc lub biegając.
– organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
brak

Bieg klasyczny
Teren z dużą liczbą dołków i zagłębień terenu, poprzecinany pasami wydm śródlądowych o przewyższeniach dochodzących do 15 metrów wysokości względnej. Las głównie iglasty,
o dobrej i ograniczonej przebieżności. Wokół hipodromu tereny otwarte i półotwarte z przeszkodami dla koni.

Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział w zawodach (zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2001-27-909-MAZ
1993-32-499-WA

Bieg sztafetowy
W części północnej teren typowo parkowy z dużą liczbą alejek, budynków, ławek i terenów otwartych. W części południowej teren parkowo-leśny, miejscami o utrudnionej przebieżności, z dużą liczbą ścieżek i dróg. Występują boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział w zawodach (zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2013-77-1946-MAZ
2009-33-1531-MAZ
2003-101-1155-MAZ
1995-19-566-WA
1984-03-128-WA