Informacja uzupełniająca

Przedstawiamy dwie ważne informacje uzupełniające dotyczące jutrzejszego biegu sztafetowego:
– Opis punktu o kodzie 136 został błędnie wydrukowany na mapie (dotyczy kategorii KM12, KM14, OPEN).
Prawidłowy opis tego punktu pokazujemy poniżej:
– W związku z prowadzonymi pracami ogrodniczymi w terenie zawodów wycięto zakrzewienie w pobliżu punktu o kodzie 140 (dotyczy kategorii KM10). Punkt zlokalizowany jest na charakterystycznym drzewie, które w terenie pozostało, natomiast krzaki (gęstwina) o wymiarach około 10x20m zostały wycięte. Brak krzaków nie rzutuje na wybór wariantu, czy możliwość znalezienia punktu.